Tag Archives: province

Nueva Ecija Kay Ganda by Ronnie Liang

Nueva Ecija Kay Ganda by Ronnie Liang Ikaw ang umuga ng aming pag-asa Hamog na maningning ang aming hangarin Hangin kang sarawa ng aming adhika Dalisay, maganda, Nueva Ecija… Narito ang ngiti sa pagpupunyagi Narito ang lakas para sa aming … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nueva Ecija Kay Ganda with Lyrics by Redstilo ft Bituin

Nueva Ecija Kay Ganda with Lyrics by Redstilo ft Bituin Halika na’t sumama Dito sa Nueva Ecija Rice Grannary of the Philippines Dito lang makikita Tagalog at Ilocano Lengwahe namin dito Maaaliw kang tunay Kaya isama mo na agad ang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Himno Ning Mexico Pampanga

Himno Ning Mexico Pampanga O Balen ning Lugud at ning capayapan Karing dake aslagan capampangan Santugan da ring maluca’t macamal Lugud ning Miglalang Keyang cambilan O balen da ring artisano’t ortelano Luclucan ding mamunan at titulado Beitan da ring Heneral … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Imno ning San Simon – San Simon Pampanga Hymn

Imno ning San Simon by Feliz Garcia Balayan a marangal Tala, aslagan ning Kapampangan King pusu makaiduan Ing lugud mi keka at pakamal E ke paysupil agyang kenu Tikdo keng matatag king uli mu Yangat da ka king kagiwan ku … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HIMNO NING VIRGEN DE LOS REMEDIOS

HIMNO NING VIRGEN DE LOS REMEDIOS I O Indu ming Virgen kekeng patulunan Ikang minie tula ampong kapayapan King Indu ming balen kekeng lalawigan Uling kalimbun Mu kareng sablangdalan Ding barios at purok kareng kabalenan Agad menatili king katahimikan II … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Imno ning Candaba (Official Candaba Hymn)

Imno ning Candaba (Official Candaba Hymn) l Candawe dane aslagan Labuad ning leguan at sipagan Kapampangan at Latagalugan Payapa lang manulnangan ll Masaplala kekang kabiayan Lauta ring milun at pakwan Danuman lingkas karing asan Daba ning burubg maniaman Chorus Malugud … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Imno Ning Macabebe (Macabebe Hymn)

Imno Ning Macabebe (Macabebe Hymn) l Quing lalawigan Capampangan Mibayit ya balen ming pignulan Carian ning lugud at cabanalan Dayang minuquit quing casaysayan Chorus Luid ca! O, balen ming Macabebe Quing pusu mi icang daralise Ding mamalen mung tapat maquiabe … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,