Tag Archives: pinoy

List of Fraternity hazing deaths in the Philippines and the Republic Act 8049 or the “Anti-Hazing Law”

List of Fraternity hazing deaths in the Philippines and the Republic Act 8049 or the “Anti-Hazing Law” This is a list of hazing deaths in the Philippines. This is not an exhaustive list. Inclusion in this list requires that the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Alpha Kappa Rho (Akrho) – Skeptron Fraternity History, Passwords and Secrets Revealed – STANDARD PROCEDURE for INITIATION

Alpha Kappa Rho (Akrho) – Skeptron Fraternity History, Passwords and Secrets Revealed – STANDARD PROCEDURE for INITIATION History of AKRHO Alpha Kappa Rho Fraternity & Sorority exists to create a bridge between all men & women committed to seeking the social … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tau Gamma Phi / Sigma (Triskelion) Fraternity History, Passwords and Secrets Revealed – STANDARD PROCEDURE for INITIATION

Tau Gamma Phi / Sigma (Triskelion) Fraternity History, Passwords and Secrets Revealed – STANDARD PROCEDURE for INITIATION Tau Gamma Phi History Tau Gamma Phi also known as the Triskelions’ Grand Fraternity, is a fraternity founded at the University of the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rise to Defend Rap Lyrics of Tau Gamma Phi / Triskelion Grand Fraternity

Rise to Defend Rap Lyrics of Tau Gamma Phi / Triskelion Grand Fraternity Sabay-sabay nating ipagatanggol ang mahal nating kapatiran Kapit-kapit isulong at walang iwanan Ipaglaban natin ang ating tradisyon Kahit umabot pa sa Kamatayan Ariba Tau Gamma Chorus Tau … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Crazymix – Tatlong Gintong Lion Rap Lyrics. Tau Gamma Phi / Triskelion Grand Fraternity

Crazymix – Tatlong Gintong Lion Rap Lyrics. Tau Gamma Phi / Triskelion Grand Fraternity Marami ang nag tatanong kung bakit d raw matibag Kapatiran ng taugamma bakit d raw mabuwag Ilang taong ng nag daan hangggang sa bagong panahon Kilalaning … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Anakpawis [Kilusang Mayo Uno (KMU) and Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP)] Partylist / Party-list

Anakpawis [Kilusang Mayo Uno (KMU) and Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP)] Partylist / Party-list Anakpawis is a party-list in the Philippines. The party-list is the electoral wing of the radical trade union movement Kilusang Mayo Uno and the peasant group … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Anakbayan Partylist / Party-list

Anakbayan Partylist / Party-list Anakbayan is the comprehensive, national democratic mass organization of the Filipino youth. Established on the 30th of November 1998–the anniversary of Andres’ Bonifacio and pre-Martial Law organization, Kabataang Makabayan–it seeks to unite the youths from different … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,