Romblomanon Folk and Popular Songs of Romblon Province

Romblomanon Folk and Popular Songs of Romblon Province

Islam Philippines

From the compilation of Mrs Melody Madrona Fornea and Mrs. Virginia Madrona Padua
Singing, like laughing over jokes, is one way to relieve oneself of the stresses or monotony of everyday living. While the province of Romblon is not especially known to be a source of the country’s best belters, the people sure have some good stuffs to share. Some songs are not original and are adaptations of folksongs from other regions. Sounds familiar? Try some of the songs yourself!

SI NANAY, SI TATAY
Si Nanay, si Tatay
Nagtanum sing Kangkong
Ang lawas bayabas
Ang dahon kulisong
Namunga sing kahil katam-ison.

Kung bukon si Abaniko
Patay na ini nga lawas ko
Lawas ko ay ay madidismayo
Sang balhas nga dimasyado.

ANG KAY NIKNIK SAGING
Ang kay Niknik mga saging
Waya bunga kay guing hangin
Kung waya paghangina
Ang kay Niknik saging
Damong bunga.

KAY, KAY, KAY
Kay, kay, kay
May manok akong bukay
Binuyang ko sa baybay
Nagdaug pero patay
Nanay ko, Tatay ko,
Hatagi ako singko
Anhon mo ang singko
Ibakay ko tinapay.

LUMALABAY NGA DAW ASO
Lumalabay nga daw aso
Aso pa lamang
Ang mga butang nga tanan sa kalibutan
Ang mga mayumyum ahay
Nagapait lang ahay
Nga daw ang sa aso ahay
Nga lumalabay.

Koro:
San-o pa, san-o pa
San-o pa nga adlaw
Magbalik ang gugma
Sa dughan nga guin tigay
Ang mga matam-is ahay
Nagapait lang ahay
Nga daw ang sa aso ahay
Nga lumalabay.

SI INDAY
Si Inday nga mapula-pula
Angay guid sa balay nga tabla
Tumindog kag magpamustura
Daw bulak sang gumamela.

Si Inday nga maputi-puti
Angay guid sa balay nga tapi
Tumindog kag magkiri-kiri
Daw bulak sang kamantigi

Si Inday nga maitom-itom
Angay guid sa balay nga patong
Tumindog kag humiyumhiyom
Daw bulak sang katsubong.
ANG TAWO NGA BAYONG
Ang tawo nga bayong kay bayong
Humigda sa sayog kag busog
Uyunan niya’y kawit kay kawit
Sandigan niya’y sayog.

Koro:
O dughan sang pawikan
Manamit nga sumsuman
Sa tuba nga pinaglungatan.

SA STO. NIÑO NGA MAHAL
Maglipay kita nga tanan
Sining piyesta nga kagamhanan
Mag-ampo kag magpakitabang
Sa Santo Nino nga Mahal
La la ray-la ray laray laray
USAHAY
Usahay
Nagadamgo ako
Nga ikaw ug ako
Nagkahigugma-ay
Ug nganong
Damguhon ko ikaw
Damguhon ko ikaw
Damguhon sa kanunay
Sa akong kamingaw

Usahay
Nagamahay ako
Nganong nabuhu pa
Ning kalibutan
Nganong
Gitiaw-tiawan
Ang gugma ko
Kanimo
Kanimo Da.

DANDANSOY
Dandansoy bayaan ko ikaw
Pauli ako sa Panay
Ugaling kung ikaw hidlawon
Ang payaw imo lang lantawon
GAYONG GAYONG
Gayong, gayong, gayong
Tabangi si Masyong
Nadunlan adobo
Tabangi man nindo

Gayong, gayong, gayong
Tabangi si Masyong
Nadunlan adobo
Tabangi man nindo.

Aruy, aruy, aruy
Kalooy man sila
Sumsuman sa tuba
Ang guintulon niya.

ANG IMO GUIN TUG-AN NGA GUGMA
Ang imo guin tug-an nga gugma sadtong tiempong masadya
Ang kalipay nga guinhatag mo
Dao dili mamatay ako
Kag karon kon akon pag masdan
Gugmang tinalikdan
Nagadugang na lang ang kasakit ng akon dughan.
Makapila ako magtangis sa imo
Neneng kon para sa akon
Ikaw ang langit diri sa duta
Diyos ta ikaw sa diin ayhan ang mga pagpalangga
Ang imo guintug-an nga gugma sa huna-huna.

AY KALISUD!
Ahay kalisud, kalisud san binayaan
Adlaw gabi firme kita guina tangisan
Ahay Inday nga walay sing kapalaran
Walay guid walay guid
Sarang co kalipayan ay cielo azul
Sa diin ka na pala
Buligui, tabangi ang nabilanggo sang gugma
Mas wala pa ang mamatay kun halus mamatay
Agud dili ako makadumdum nga ako walang kalipay.
YARING NAGA PANGANDOHOY
Yaring naga pangandohoy sa adlao kag gab-i
Naga tangis naga hibi ang taguipusuon
Ikaw ang guintunaan sang tanan kasakitan
Kag ikao ang pumilas sining akon dughan
Ang putli mong kaanyag dugay kong guinahandum
Ikaw lamang ang nag tublag matam-is kong katulugon
Kag ang imong larawan guina handum ko Inday
Kon dili tama kita ako’y mamamatay.

AY SAN-O PA
Ay san-o pa Ay san-o pa yadtong kalipay
Oras nga masadya away na da pagdugaya agud yaring dughan
Maca gioguinhawa con mga halus ang kalisud dao dili ko ma agwanta
Ang mga pag antos ko sa daca nga pa na wala na sing-i-ban
Sarang ko kalipayan kon nakikita lamang ya-nang kagayonan.

ABARORAY
Señorita, Señorita
Magbabantay pagka dalaga
Bisan ma pierde madisnora sa lalaki nga wa’y asawa
Abaroray abaroray abarinding
I-o limong a con sing sing cay dili naman acon iya sang mahinigugma-on.

SI ALIBANGBANG
Ahay alibangbang kon ikaw maglupad
Tatapa sing mayo ang tanan -tanan nga bulak
Basi sa ulihi kon ikaw ay malipat
Ay kailoman si bulak sa duta siya mataktak

SADTO PA ANAY
Nang sadto pa anay si Deling ga eskwela cay Roging ang gastos
Hanggang mag maestra.
Sa wala madugay nag pakasal sila ang kay Deling Papa hay
Nagpa-indi na.
ROSAS PANDAN
Ref:
Ania si Rosas Pandan
Guikan paintawon sa kabukiran
Kaninyo makiuban-uban
Sa guisaulog nga kalingawan
Balitaw day atong puhunan
Ma-oy kabilin sa atong guinikanan
Awit nga labing karaan
Nga garbo sa atong kabungturan

Tikading, tikading, tikading
Ayay sa atong balitaw
Manindot baug sayaw
Daw yanog ang kabugnaw
Tikadong, tikadong, tikadong
Intawon usab si Dodong
Nagtan-aw kay Inday
Nagtabisay ang laway

Repeat ref:

Aya-yay, aya- yay
Ayay, sa kong balitaw
Manindot baug sayaw
Daw yamog ang kabugnaw
Tikadong, Tikadong, Tikadong
Intawon usab si Dodong
Nagtan-aw kay Inday
Nagtabisay ang laway
MALARGA KA NA GALI
Malarga ka na gali
Bayaan mo na ako
Wala ka kadumdum
Sang kalulot ta sadto
Bisan sa pagtulog
Kay dili ka magkaon
Kung wala pa ako.

Advertisements

About Koan

Visit and Enjoy this Website and Blogs. Lots of Stuff from gangs, narcos, propaganda, hip hop, rap, jihadi, hymns and songs. Thank You https://www.jpost.com/Opinion/ISIS-Hezbollah-rivalry-in-Latin-America-450232
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.