O Fortune!, O Kapalaran – Folk Song from Romblon in the Island of Tablas

O Fortune!, O Kapalaran – Folk Song from Romblon in the Island of Tablas

Islam Philippines

Folk Song from Romblon
Island of Tablas
Adapted by Abby Farwell Brown

The herd-boy sings this song as he tends his carabaos.

O Fortune!
(English)

Fortune good, Fortune kind,
Hard to seek, hard to find!
Fortune sweet, fortune fair,
Hard to catch, hard to snare!

Fortune seen, fortune found
Rose at morn big and round!
Fortune sinks, Fortune bright,
Fades and sets with the night!

O Kapalaran
(Tagalog)

Palad ko, palad ko,
Marikit, maganda.
Palad kong matamis
Mahirap makita.

Palad kong nagisnan
Sa dapit umaga,
Palad kong sa gabi’y
Natuyo’t nalanta!

Advertisements

About Koan

Visit and Enjoy this Website and Blogs. Lots of Stuff from gangs, narcos, propaganda, hip hop, rap, jihadi, hymns and songs. Thank You https://www.jpost.com/Opinion/ISIS-Hezbollah-rivalry-in-Latin-America-450232
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.