Awit ng Samaleño (Samal City Hymn)

Islam Philippines

Awit ng Samaleño (Samal City Hymn)
Island Garden City of Samal

Composer : Roneil Ibo Enumerables
Band Members: Brenn Ibo Enumerables
Jed Ibo Enumerables
John Keith Viem Enumerables Lagurin

Samal Island Natatangi ka
Ang Biyaya ng Dagat Mo’y Sagana
Langit ang Kawangis ng Yong Ganda
Perlas Ka ng Davao del Norte

Ang Tingkad ng Iyong Dalampasigan
Kasama ang kislap ng Iyong Karagatan
Kalikasan mo ay Yaman ng Mamamayan
Kayamanang namumukod-tangi

Island Garden City of Samal
Igacos kong Minamahal
Paraisong Lungsod ng Pilipinas
Tahanan ng mga Samaleno

Island Garden City of Samal
Patuloy ang Kaunlaran
Makadiyos, Marangal at Matapat
Tayong mga Samaleno

Saan mang sulok at dako ng Mundo
Katapatan namin ay asahan mo
Ang Karangalan ng Watawat mo’y itatayo
Mabuhay Ka, O islang pinagpala

Sa’yong paglalayag sa kinabukasan
Sandigan mo ang Diyos sa Kaitaasan
Iisang Bayan, Iisang Pamayanan
Para sa Iisang Mithiin

Advertisements

About Koan

Visit and Enjoy this Website and Blogs. Lots of Stuff from gangs, narcos, propaganda, hip hop, rap, jihadi, hymns and songs. Thank You https://www.jpost.com/Opinion/ISIS-Hezbollah-rivalry-in-Latin-America-450232
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.