ANG BANWA KONG PINALANGGA – Roxas City, Capiz Hymn – Philippines

ANG BANWA KONG PINALANGGA – Roxas City, Capiz Hymn – Philippines

Islam Philippines

Ang banwa kong pinalangga

Sa duta sang mga bisaya

Nagadulot sing Kapawa

Sa buwas damlag sang mga bata

Matahum ang kabulakan

Matinlo ang kahanginan

Pangisda, pangisda, amon pangabuy-anan

 

Chorus:

 

Bugal namon tanan ang banwang nahamut-an

Tungod ginbugnaan ang dagat nga maalwan

Nagapanguna sa bug-os Pilipinas

Sa pagkaon lawodnon ang Ciudad sang Roxas

Nagapanguna sa bug-os Pilipinas

Sa pagka-on lawodnon ang Ciudad sang Roxas

 

II.

 

Kon ikaw ay may kamingaw

Kalisud man o kahidlaw

Magpahangin ka sa Baybay

Kay maagum mo ang katawhay

May isda kag alimango

Pasayan kag lukon didto

Talaba kag panginhason

Matam-is nga tahong

Ang aton mga ihawon

 

Bridge

 

Pamatii ang amon ambahanon

Halin sa amon mga tagipuso-on

Magsinadya, magsinadya

Nagapangibabaw ang paghigugma

 

Repeat 1 & chorus

Advertisements

About Koan

Visit and Enjoy this Website and Blogs. Lots of Stuff from gangs, narcos, propaganda, hip hop, rap, jihadi, hymns and songs. Thank You
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.